Freelance AngularJS developer

AngularJS is een javascript framework voor de ontwikkeling van zogenaamde Single Page Applications (SPA) en ontwikkeld door Google. SPA's zijn volwaardige applicaties die in de webbrowser draaien en worden vaak eenmalig ingeladen waarna alleen nog data geladen moet worden. De gebruiker ervaart na een initiële laadtijd een snelle applicatie dan wanneer telkens een nieuwe pagina wordt geopend.

Voor projecten waarbij continuïteit en duurzaamheid van de codebase van belang is, is AngularJS een uitstekende keuze. Developers krijgen met dit framework een standaard architectuur meegeleverd en AngularJS developers kunnen vaak snel mee wanneer ze aansluiten bij lopende projecten. Daarom heb ik me afgelopen jaren verdiept in AngularJS en het bijbehorende ecosysteem.

Google heeft de veel voorkomende onderdelen van webapplicaties losgetrokken en samengevoegd tot dit framework. Ontwikkelaars kunnen deze deze onderdelen hergebruiken en geeft ze een standaard aanpak voor het opzetten van webapplicaties. De architectuur is gebaseerd op het MVC model, een bekend model wat veel gebruikt wordt voor server applicaties. Daarnaast ondersteunt AngularJS standaard dependency injection en is het zo opgezet dat er makkelijk automatische tests voor geschreven kunnen worden.

Het MVC model bevordert scheiding van de service / business laag en de rendering logica. Voor de service laag zijn onderdelen zoals navigatie en server communicatie beschikbaar. Voor de rendering is ondersteuning van bijvoorbeeld templating, two way bindingen en form validatie beschikbaar. Libraries van derden zorgen ondersteuning voor o.a. integratie met Bootstrap componenten, nested views en file uploads.

Door de ondersteuning van Google is AngularJS een aantrekkelijke keuze. CNN, PayPal en Amazon zijn bekende bedrijven die gebruik maken van AngularJS.