Freelance frontend developer

Front-end development focust zich op de buitenste technische schil van een website of web applicatie en staat het dichtst bij de gebruiker. Het vormt een belangrijk onderdeel van de gebruikerservaring door de juiste balans te vinden tussen communicatie, gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit en techniek. Gmail en Facebook zijn voorbeelden van bekende web applicaties. Wat minder bekend is dat er tegenwoordig ook complete mobiele apps zoals Untappd mee ontwikkeld worden en reguliere desktop applicaties zoals Spotify.

Waarbij webdesign vooral uit HTML en CSS werkzaamheden bestaat concentreert Front-end development zich op Javascript. Javascript heeft als scripttaal een flinke groei doorgemaakt als de programmeertaal van het web. In eerste instantie is het ontworpen voor eenvoudige interactie maar tegenwoordig zijn de use cases veeleisender en wordt de taal meer en meer als volwaardige programmeertaal ingezet dan als scripttaal.

Dit betekent dat het technisch een stuk uitdagender is geworden. Een goede front-end developer moet zich nu ook richten op bijvoorbeeld de onderhoudbaarheid, schaalbaarheid en security van het project. Daarnaast moet hij kennis hebben van het eco systeem, de ontwikkelingen hierbinnen en dit alles kunnen gebruiken om qua aanpak en architectuur ook de juist overwegingen te kunnen maken.

Mijn aanpak richt zich op onderhoudbaarheid. Dit betekent begrijpelijke code door compositie en een functionele stijl. Dit wordt ondersteunt door uni-directional flows van bijvoorbeeld Redux of de state management van de UI-Router. Daarom heb ik de afgelopen jaren me verdiept in de AngularJS en React en de bijbehorende ecosystemen.

Expertises

AngularJS

AngularJS is een uitgebreid Front-end framework ontwikkeld door Google. Het framework bevordert testen en heeft bijvoorbeeld ondersteuning voor dependency injection, server communicatie en two way databinding.

Meer informatie over mijn expertise als AngularJS developer.

React

React is een kleine library ontwikkeld door Facebook. Deze library is minder uitgebreid dan AngularJS maar wat het doet, doet het heel goed, namelijk compositie en snelle rendering.

Meer informatie over mijn expertise als React developer.